درباره ما

مدرسه ایرانی دهخدا

مدرسه دهخدا نهادی مستقل و خودگردان است که به هیج سازمان سیاسی و مذهبی وابستگی ندارد . این مدرسه در تایخ 6 اوت 1990 با ادغام موسسه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ایرانی و مرکز همکاری های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان تاسیس شد . اساس نامه اولیه آن در سال 2010 بازبینی و بازنویسی شد ، مدرسه ی دهخدا مجموعه ای فعال و پیشرو در حوزه آموزش فارسی

0
سال سابقه
0
فارغ التحصیل
0
دانش آموز
0
مدرس
بستن منو