مدرسه دهخدا نهادی مستقل و خودگردان است که به هیج سازمان سیاسی و مذهبی وابستگی ندارد . این مدرسه در تایخ 6 اوت 1990 با ادغام موسسه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ایرانی و مرکز همکاری های فرهنگی و اجتماعی ایرانیان تاسیس شد . اساس نامه اولیه آن در سال 2010 بازبینی و بازنویسی شد ، مدرسه ی دهخدا مجموعه ای فعال و پیشرو در حوزه آموزش فارسی

_

فعالیت های ما

_

آموزش زبان فارسی

برگذاری مراسمات

 

کلاس ها فوق برنامه

_

کلاس های فوق برنامه

 مدرسه ایرانی دهخدا به منظور فراهم سازی محیطی شاد و پویا برای دانش آموزان ، کلاس های فوق برنامه ای را هر ساله تشکیل میدهد .

کلاس رقص

کلاس نقاشی

_

اخبار و اطلاعیه ها

_