جهت ثبت نام، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید. پس از تکمیل فرم همکاران ما با شما تماس  خواهند گرفت. در صورت بروز هرگونه اشکال یا ابهام لطفا با ما تماس بگیرید 

Phone : +1(438) 771-4861
Email: admin@Dehkhodaschool.com