به درخواست شما عزیزان و با توجه به محدودیت تعداد بلیطهای جشن چهارشنبه سوری، لطفا هرچه زودتر تعداد بلیطهای درخواستی ( بزرگسال و کودک) خود را در گروه های تلگرامی کلاس فرزندتان بگذاریدتا بتوانیم روز شنبه ۹ مارس بلیطها را خدمتتان تقدیم می کنیم.